Ứng dụng iBank – Ứng dụng tài chính cá nhân xuất sắc dành cho IPAD
28/06/2013
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay


iBank for iPad thực sự là một ứng dụng tài chính cá nhân xuất sắc có thể thay thế cho các ứng dụng đã quen thuộc trên máy tính của bạn.

Vấn đề với hầu hết các ứng dụng tài chính trên iOS là việc ứng dụng không thực sự làm việc độc lập. Các ứng dụng này chỉ tổng hợp thông tin dựa trên Web, cung cấp một vài tùy chọn chỉnh sửa khi nhập dữ liệu, hay đơn thuần là một công cụ hiển thị thông tin từ một ứng dụng máy tính khác.

Chính vì vậy, iBank thật sự mang tới sự khác biệt khi nó có khả năng quản lý độc lập hoặc tích hợp thao tác tài khoản với ứng dụng iBank trên máy tính. iBank for iPad cũng có thể quản lý và thao tác với các ngân sách cũng như quỹ đầu tư của bạn một cách nhanh chóng.

Không chỉ vậy, tính năng khiến iBank tỏa sáng là việc iBank for iPad sử dụng "Books" như một tích hợp đại diện cho tập hợp các tài khoản của bạn. Khi bạn mở ứng dụng, bạn có thể chọn cách tạo ra một Book (tài khoản) đồng bộ với ứng dụng iBank trên máy tính của bạn hoặc tạo ra một Book độc lập. Dù lựa chọn Book độc lập, bạn vẫn có thể tự nhập các giao dịch của bạn hoặc tải về tất cả các dữ liệu tài chính cá nhân thông qua truy cập trực tiếp dựa trên đăng ký. Bên cạnh đó, tính năng truy cập trực tiếp tiếp tục cho phép iBank tự động kết nối và tải về các giao dịch từ tất cả các công ty dịch vụ tài chính của bạn.

Màn hình giao dịch

Ấn tượng và ngạc nhiên nhất là dịch vụ truy cập của iBank không hề giới hạn phạm vi hoạt động trong các ngân hàng nổi tiếng, một điểm khác biệt rất nhiều với các ứng dụng cùng loại, chỉ hỗ trợ một vài ngân hàng lớn.

Với việc quản lý quỹ, iBank tiếp tục cung cấp một công cụ hiệu quả, nó cho phép bạn có thể sử dụng để tạo ngân sách cho bất kỳ mục nào sẵn có, sau đó bạn có thể sử dụng những ngân sách này theo dõi thu chi của mình.

Bạn có thể tra cứu thông tin về chứng khoán

Hiện tại, hạn chế duy nhất của iBank là công cụ báo cáo vẫn còn nhiều giới hạn. Tài khoản đầu tư cung cấp một số đồ thị cơ bản để giúp bạn hiểu danh mục đầu tư của bạn đang làm gì, nhưng không có biểu đồ cho thu nhập cá nhân và các loại chi phí. Thiếu sót hơn nữa là bạn cũng không thực hiện được các so sánh ngân sách hoặc tổng kết thông tin cuối cùng của năm, vấn đề rất quan trọng khi bạn phải chuẩn bị khai báo thuế với công ty thuế quan.

                                                                                                                               Dương Linh                                                                                                                             ( Dịch & Tổng hợp macworld. c