Kết nối di động đạt khoảng 10 tỷ thiết bị tới năm 2016
16/02/2012
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay


Trung tâm dự báo VNI thuộc Cisco nhận định, lưu lượng dữ liệu di động toàn cầu sẽ tăng gấp 18 lần trong vòng 5 năm tới, đạt mức 10,8 exabyte mỗi tháng.

Tới 2016, kết nối di động đạt khoảng 10 tỷ thiết bị  

Lưu lượng điện toán đám mây được dự đoán sẽ chiếm 71%, tương đương 7,6 exabyte/tháng.

 

Trong năm ngoái, lưu lượng điện toán đám mây mới chỉ chiếm 45% trong tổng lưu lượng dữ liệu di động, tương đương 269 petabyte mỗi tháng.

Bên cạnh đó, VNI còn chỉ ra rằng, tới năm 2016, hơn 10 tỷ thiết bị di động kết nối Internet sẽ được sử dụng, vượt qua dự báo dân số của thế giới tới năm 2016 là 7,3 tỷ người.

Trong đó, lượng smartphone sẽ chiếm khoảng 8 tỷ, và trở thành loại thiết bị đóng vai trò cốt lõi trong việc thúc đẩy tăng trưởng mức sử dụng dữ liệu di động toàn cầu.

Ngoài ra, VNI còn ước lượng rằng, từ năm 2011-2016, lưu lượng dữ liệu di động của thế giới sẽ lớn gấp 3 lần so với lưu lượng sử dụng dữ liệu của thiết bị cố định.

Theo Quản Trị Mạng.