Làm việc với NSString trong lập trình iOS
25/06/2014
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay


Một vài chú ý cơ bản khi làm việc với kiểu dữ liệu chuỗi trong ngôn ngữ Objective – C, phần kiến thức khá hữu ích với lập trình iOS sẽ được Mobipro giới thiệu tới các bạn trong bài viết dưới đây. Kiểu dữ liệu chuỗi là một trong những kiểu dữ liệu cơ bản nhất mà bất cứ ngôn ngữ lập trình mới nào cũng hỗ trợ. Trong bài viết này, Mobipro sẽ chia sẻ tới các bạn một vài chú ý cơ bản khi làm việc với kiểu dữ liệu chuỗi trong ngôn ngữ Objective – C, phần kiến thức khá hữu ích với lập trình iOS. Khái quát cơ bản Chuỗi trong Objective -  C là đối tượng từ lớp NSString. Đây là một trong những lớp được sử dụng rất rộng rãi khi lập trình ứng dụng iPhone. NSString là lớp immutable, nên bạn không thể sửa nội dung của nó sau khi đối tượng chuỗi đã tồn tại. Nếu muốn thay đổi nội dung chuỗi, bạn có thể sử dụng lớp NSMutableString. Tạo một chuỗi Có khá nhiều cách để tạo một chuỗi tuy nhiên tôi xin giới thiệu với bạn 2 cách cơ bản nhất như sau. Phương thức 1: Làm việc với NSString trong lập trình iOS -1 Phương thức 2: Làm việc với NSString trong lập trình iOS -2 Định dạng format Chuỗi định dạng format phổ biến như sau: %@: Đại diện cho một đối tượng % d một số nguyên % f,% 0.4f số thực (với. n chữ số sau chữ số thập phân) Đo độ dài của chuỗi Để đo độ dài của chuỗi, bạn có thể sử dụng property: length Làm việc với NSString trong lập trình iOS -3 So sánh hai chuỗi có bằng nhau hay không Phương thức “isEqualToString” là gợi ý của Mobipro trong việc so sánh hai chuỗi có bằng nhau hay không: png" alt="Làm việc với NSString trong lập trình iOS -4" width="600" height="265" /> Tách một chuỗi Có khá nhiều cách để tách một chuỗi thành một mảng, phổ biến trong số đó là "componentsSeparatedByString" và phương thức "componentsSeparatedByCharactersInSet". Sử dụng phương thức: componentsSeparatedByString Làm việc với NSString trong lập trình iOS -5 Sử dụng phương thức: componentsSeparatedByCharactersInSet Làm việc với NSString trong lập trình iOS -6 Chuyển một chuỗi thành mảng các ký tự Sử dụng "characterAtIndex" của lớp NSString là hình thức hiệu quả để bạn chuyển một chuỗi thành mảng các ký tự. Làm việc với NSString trong lập trình iOS -7 Gộp một mảng các chuỗi thành một chuỗi Hãy để "componentsJoinedByString" giúp bạn gộp một mảng các chuỗi thành một chuỗi. Làm việc với NSString trong lập trình iOS -8 Nối hai chuỗi với nhau Để nối hai chuỗi với nhau, chúng ta có thể sử dụng phương thức stringByAppendingString. Làm việc với NSString trong lập trình iOS -11 Loại khoảng trống trong một chuỗi whitespaceCharacterSet – loại bỏ khoảng trống (space) và ký tự Tab Làm việc với NSString trong lập trình iOS -9 whitespaceAndNewlineCharacterSet – loại bỏ khoảng trống và ký tự xuống dòng. Làm việc với NSString trong lập trình iOS -10 Tìm kiếm một chuỗi với "rangeOfString"  png">Làm việc với NSString trong lập trình iOS -12 Trong đó NSRange là một struct với hai thành phần: .location (vị trí xuất hiện) .length (độ dài) Thay thế một chuỗi Để thay thế nội dung một chuỗi ta có thể sử dụng phương thức: stringByReplacingOccurrencesOfString Làm việc với NSString trong lập trình iOS -13 Ví dụ trên sẽ loại bỏ tất cả các ký tự “,” trong textField và lưu vào biến noCommas. Hy vọng với những vấn đề thường gặp nhất khi làm việc với chuỗi trong lập trình iOS ở trên, các bạn sẽ tìm được tài liệu hữu ích cho công việc của mình. Bài viết trên thuộc bản quyền Trung tâm Lập trình cho di động Mobipro. Thành lập dựa trên mô hình đào tạo công nghệ thông tin tiêu chuẩn Quốc tế, Mobipro cung cấp chương trình giảng dạy chuyên nghiệp lĩnh vực Lập trình Android Lập trình iOS. Với hệ thống Giảng viên có bề dày kinh nghiệm đào tạo và hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng đẩy đủ nhu cầu nghiên cứu tiên tiến nhất, Mobipro đã cung cấp cho thị trường nhiều thế hệ học viên được đánh giá cao về kiến thức và kĩ năng.

Bài viết thuộc bản quyền Mobipro cung cấp