Tùy biến thanh trạng thái trong iOS
08/07/2014
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay


Thanh trạng thái- Status Bar thường nằm phía trên cùng màn hình các thiết bị iOS, giúp mô tả tên của nhà cung cấp dịch vụ mạng, cường độ, tình trạng mạng, đồng hồ và dung lượng pin.

Trong bài viết dưới đây, Mobipro sẽ hướng dẫn bạn cách tùy biến thanh trạng thái trong các ứng dụng iOS.

Phong cách hiển thị của Status Bar có 3 trạng thái. Kiểu mặc định có màu xám bóng (gray gradient). Hai kiểu còn lại lần lượt là: kiểu màu đen sẫm (Black Opaque) hay màu đen mờ (Black Translucent).

Tùy biến thanh trạng thái (Status Bar - UIStatusBar) trong ứng dụng iOS-1

Trong trường hợp bình thường, khi ứng dụng của bạn được thiết kế với các thành phần giao diện cơ bản của iPhone, bạn nên sử dụng thanh trạng thái mặc định. Nếu ứng dụng của bạn có xu hướng tùy chỉnh các thành phần giao diện với nền tối, khi đó theo từng mức độ sáng tối bạn có thể lựa chọn thanh trạng thái đen hay đen mờ cho phù hợp.

Tùy biến thanh trạng thái (Status Bar - UIStatusBar) trong ứng dụng iOS-2

Chú ý: Thanh trạng thái đen mờ sẽ phủ đè lên trên giao diện ứng dụng của bạn.

Thiết lập phong cách cho thanh trạng thái

Việc thiết lập có thể được thực hiện qua một vài kỹ năng lập trình đơn giản hoặc cấu hình trong tệp tin Info.plist của bạn.

+ Để thay đổi phong cách thanh trạng thái trong tệp Info.plist, bạn hãy tìm tệp tin AppName-Info.plist trong danh sách tài nguyên của dự án Xcode. Sau đó, tại dòng cuối cùng, bạn chọn biểu tượng “+” để thêm một dòng cấu hình trong danh sách plist. Tiếp theo đó, bạn nhập UIStatusBarStyle ở cột bên trái, sau khi nhập xong, cột bên phải sẽ hiển thị một danh sách các lựa chọn cho bạn như hình vẽ sau:

Tùy biến thanh trạng thái (Status Bar - UIStatusBar) trong ứng dụng iOS-3

+ Nếu muốn tùy biến thanh trạng thái với lập trình, bạn thêm đoạn code sau vào trong phương thức applicationDidFinishLauching

Tùy biến thanh trạng thái (Status Bar - UIStatusBar) trong ứng dụng iOS-4

Bạn có thể thay đổi UIStatusBarStyleBlackTranslucent với UIStatusBarStyleDefault hoặc UIStatusBarStyleBlackOpaque.

Ẩn thanh trạng thái

Trong nhiều trường hợp, nếu bạn không muốn thanh trạng thái xuất hiện chiếm một phần giao diện ứng dụng, bạn có thể ẩn thanh trạng thái với thủ thuật nhỏ dưới đây.

+) Để ẩn thanh trạng thái với tệp Info.plist, bạn  thêm một dòng mới và nhập UIStatusBarHidden ở cột bên trái. Cột bên phải sẽ hiển thị một hộp kiểm để lựa chọn.

+) Ẩn thanh trạng thái với code, bạn thêm dòng lệnh sau trong phương thức applicationDidFinishLaunching:

Tùy biến thanh trạng thái (Status Bar - UIStatusBar) trong ứng dụng iOS-5

Từ hệ điều hành iOS 7 trở đi, iOS chỉ hỗ trợ UIStatusBarStyleDefault và    UIStatusBarStyleLightContent.

Thay đổi phong cách thanh trạng thái với iOS 7

+ Viết lại phương thức preferredStatusBarStyle: trong View Controller của bạn.

Tùy biến thanh trạng thái (Status Bar - UIStatusBar) trong ứng dụng iOS-6

+ Viết lại code trong phương thức applicationDidFinishLauching:

Trước khi chèn thêm code vào phương thức này, bạn cần cấu hình tệp Info.plist như sau:

Tùy biến thanh trạng thái (Status Bar - UIStatusBar) trong ứng dụng iOS-7

Sau khi cấu hình “View controller-based status bar ….” với lựa chọn “NO”, bạn thêm đoạn code sau vào phương thức applicationDidFinishLauching:

Tùy biến thanh trạng thái (Status Bar - UIStatusBar) trong ứng dụng iOS-8

Ẩn thanh trạng thái với iOS 7

Hãy xử lý một cách đơn giản với phương thức prefersStatusBarHidden: như hình vẽ sau, bạn có thể ẩn thanh trạng thái như ý một cách nhanh chóng.

Tùy biến thanh trạng thái (Status Bar - UIStatusBar) trong ứng dụng iOS-9

Dương Linh ( Bản quyền Mobipro.vn )