Lập trình Android: Nhập và xuất Danh bạ
01/08/2012
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay


Import and Export Contact Theo như gợi ý của bạn leethaoqn, mình đã tìm hiểu và nhận ra là việc Import và Export vô cùng đơn giản. Ở bài viết này mình sẽ demo việc đó trên máy ảo bằng hình ảnh như sau: Đầu tiên mình xin nói về vấn đề Export (chuyển danh bạ thành file lưu vào ổ đĩa trên laptop): Các bạn mở 1 máy ảo (Virtual Devices ) có hỗ trợ SDCard (lưu ý là phải có SDCard nha’), vào phần Contacts và tạo 1 vài Contacts để demo. Sau đó các bạn bấm vào nút Menu sẽ thấy phần Import và Export: Chọn vào nó và bấm Export to SDCard. Sau khi Export xong các bạn sẽ thấy file vừa Export trong Eclipse (định dạng vcf), các bạn bấm nút lưu vào ổ đĩa máy tính để ta có thể đọc được : Sau khi lưu xong các bạn mở File vừa lưu bằng NotePad, chúng ta sẽ thấy định dạng Text của danh bạ được thể hiện trên NotePad. Nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ nhận ra 1 danh bạ sẽ bắt đầu với Begin:Vcard và kết thúc với End:Vcard, ta copy 1 blog của nó và thêm vào 1 danh bạn (lưu ý đây là phầm thêm, xóa, sữa danh bạ trên NotePad) và lưu vào dưới 1 tên khác có đuôi vcf (VD như 0002.vcf): Các bạn quay lại Eclipse và lưu file mới vào SDCard: Sau đó các bạn quay lại máy ảo như bước Export ở trên nhưng lần này ta chọn Import from SDCard và ta chọn file mình vừa lưu vào SDCard (các bạn có thể chọn chế độ Import nhìu file vCard hay chỉ 1 file, ở đây mình chỉ lưu 1 file nên mình chọn Import one vCard file) : Sau khi đọc xong bạn sẽ có thêm danh bạ mới thêm bằng NotePad (lưu ý danh bạ bị lặp do trong Contacts mình đã có nhưng mình Import thêm từ file VCF của mình): Theo laptrinhdidong