Hướng dẫn cài đặt các ứng dụng Android không tương thích từ Google Play
10/08/2012
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay


Một số ứng dụng Android trên Google Play không tương thích với tất cả các loại thiết bị khác nhau. Có một phương pháp giúp những ứng dụng này chạy tốt trên nhiều thiết bị với điều kiện người dùng đã chiếm được quyền quản trị thiết bị (root access). Mặc dù vẫn sẽ có một số ứng dụng không hoạt động được bằng cách này, nhưng đa số sẽ hoạt động tốt, đặc biệt với những ứng dụng trò chơi đã được cài đặt mà không chạy được. Ví dụ như những trò chơi của Gameloft hiện kèm thông báo “this device is incompatible”. Thiết lập Trước hết, người dùng cần chiếm quyền quản trị smartphone hay máy tính bảng Android. Sau đó, cài ES File Explorer từ Google Play. Chỉnh sửa tệp Build.prop Tệp tin build.prop chứa một số chuỗi (những bit văn bản) để nhận dạng model thiết bị. Nếu chỉnh lại một vài thông số trong tệp tin này, Google Play và những ứng dụng khác sẽ nghĩ rằng ta đang sử dụng một thiết bị khác so với thiết bị thực tế. Nhưng hãy thật cẩn thận khi tiến hành chỉnh sửa. Chỉ cần sửa một số phần nhỏ trong tệp. Nếu thay đổi những phần khác, thiết bị có thể gặp những vấn đề hết sức nghiêm trọng. Trước hết, khởi chạy ứng dụng ES File Explorer. Mở màn hình Settings và kích hoạt tùy chọn Root Explorervà Mount File System. Người dùng cũng có thể kích hoạt tùy chọn Up to Root trên màn hình này để dễ dàng truy cập thư mục gốc bằng nút Up. Tới thư mục /system/ trên thiết bị và tìm file build.prop. vn/wp-content/uploads/2012/08/Apps2.jpg" alt="" width="288" height="457" /> Hãy tạo một bản sao file build.prop gốc đặt ở một chỗ khác. Nhấn và giữ file, chọn Copy và sau đó Paste vào thư mục khác. Ở đây ta copy file vào thư mục /sdcard/. Bây giờ ta bắt đầu chỉnh lại tệp tin. Nhấn và giữ file, chọn Open As, chọn Text và chọn ứng dụng ES Note Editor. Tìm dòng ro.product.model và ro.product.manufacturer. Đây là những dòng rất quan trọng. Thay đổi 2 dòng này để làm giả thiết bị là một model khác. Ví dụ như, để giả làm một chiếc Nexus S, sử dụng những dòng sau:
  • ro.product.model=Nexus S
  • ro.product.manufacturer=samsung
Sau khi thay đổi, nhấp vào nút menu và chọn Save để lưu lại. vn/wp-content/uploads/2012/08/Apps6.jpg" alt="" width="288" height="457" /> Đến màn hình Settings, chọn Applications, chọn Manage Applications, nhấp vào danh mục All và chọnGoogle Play app. Xóa cache và dữ liệu sau đó khởi động lại thiết bị. Mở Google Play. Bây giờ, bạn có thể tải về những ứng dụng mà trước đó không tương thích với thiết bị. Tuy nhiên, một số ứng dụng có thể vẫn chưa cài đặt được hay chưa hoạt động trên thiết bị vì một số lý do. Chẳng hạn như, Google Chrome sẽ không hoạt động trên các thiết bị sử dụng Android OS trước bản 4.0 và một số ứng dụng bị cấm ở một vài quốc gia nhất định.